VIRO 21.-25.5.2008


Niittyä Matsalunlahdella


Toukokuun loppupuolella 2008 retkiryhmämme Jukka Koivisto, Esko Lehtiniemi ja Pekka Malmi suunnisti jälleen kohti Viroa. Ensimmäistä kertaa matkustimme Viroon omalla autollamme. Olin varannut jo talvella majapaikan Lihulan kylässä sijaitsevasta Luige Villa motellista. Päätimme lähteä tällä kertaa Viroon hieman myöhemmin keväällä ja tutustua myös Matsalunlahden eteläpuolen peltoalueisiin ja rannikkoon. Sää oli valo- kuvaamisen suhteen erinomainen, koska koko retken ajan paistoi aurinko. Tosin tuulen suunta oli valitettavasti pohjoinen ja yöt olivat viileitä. Valkoposkihanhet olivat jo lähteneet kohti pohjoista ja siksi Matsalunlahdella ei näkynyt hanhimassoja. Niittysuohaukkoja näimme useita, kuten myös muutaman kiljukotkan. Yölaulajaretkel- lämme kylmä sää haittasi, mutta kuulimme kuitenkin pensassirkkalinnun lähes jokaisella kuuntelupaikalla. Matkustaminen omalla autolla sujui ongelmitta ja laivamatka uudella Tallink Star-aluksella nopeasti. Eri lintulajeja havaitsimme 140 (ks. lajiluettelo alla).

 

 

Mustapyrstökuiri Kattohaikara
Ristisorsa Punavarpunen

LAJILUETTELO:

 

 

Lajeja:

140

 

 
Sorsalinnut Anseriformes

Sorsat Anatidae

Kyhmyjoutsen Cygnus olor

21.05.2008

Metsähanhi Anser fabalis

21.05.2008

Tundrahanhi Anser albifrons

23.05.2008

Merihanhi Anser anser

21.05.2008

Valkoposkihanhi Branta leucopsis

21.05.2008

Ristisorsa Tadorna tadorna

22.05.2008

Haapana Anas penelope

21.05.2008

Harmaasorsa Anas strepera

21.05.2008

Tavi Anas crecca

23.05.2008

Sinisorsa Anas platyrhynchos

21.05.2008

Heinätavi Anas querquedula

22.05.2008

Lapasorsa Anas clypeata

22.05.2008

Tukkasotka Aythya fuligula

22.05.2008

Lapasotka Aythya marila

23.05.2008

Haahka Somateria mollissima

23.05.2008

Alli Clangula hyemalis

21.05.2008

Mustalintu Melanitta nigra

23.05.2008

Telkkä Bucephala clangula

21.05.2008

Tukkakoskelo Mergus serrator

21.05.2008

Isokoskelo Mergus merganser

21.05.2008

 
Kanalinnut Galliformes

Metsäkanat Tetraonidae

Teeri Tetrao tetrix

23.05.2008

Peltokanat Phasianidae

Peltopyy Perdix perdix

24.05.2008

 
Kuikkalinnut Gaviiformes

Kuikat Gaviidae

Kaakkuri Gavia stellata

23.05.2008

 
Uikkulinnut Podicipediformes

Uikut Podicipedidae

Silkkiuikku Podiceps cristatus

22.05.2008

 
Pelikaanilinnut Pelecaniformes

Merimetsot Phalacrocoracidae

Merimetso Phalacrocorax carbo

21.05.2008

 
Haikaralinnut Ciconiiformes

Haikarat Ardeidae

Harmaahaikara Ardea cinerea

21.05.2008

Kattohaikarat Ciconiidae

Kattohaikara Ciconia ciconia

21.05.2008

 
Petolinnut Falconiformes

Haukat Accipitridae

Mehiläishaukka Pernis apivorus

21.05.2008

Merikotka Haliaeetus albicilla

21.05.2008

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus

21.05.2008

Sinisuohaukka Circus cyaneus

24.05.2008

Niittysuohaukka Circus pygargus

22.05.2008

Hiirihaukka Buteo buteo

22.05.2008

Kiljukotka Aquila clanga

23.05.2008

Jalohaukat Falconidae

Ampuhaukka Falco columbarius

22.05.2008

Tuulihaukka Falco tinnunculus

23.05.2008

Nuolihaukka Falco subbuteo

23.05.2008

 
Kurkilinnut Gruiformes

Rantakanat Rallidae

Ruisrääkkä Crex crex

24.05.2008

Liejukana Gallinula chloropus

25.05.2008

Nokikana Fulica atra

23.05.2008

Kurjet Gruidae

Kurki Grus grus

22.05.2008

 
Rantalinnut Charadriiformes

Meriharakat Haematopodidae

Meriharakka Haematopus ostralegus

21.05.2008

Avosetit Recurvirostridae

Avosetti Recurvirostra avosetta

22.05.2008

Kurmitsat Charadriidae

Tylli Charadrius hiaticula

22.05.2008

Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola

22.05.2008

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus

21.05.2008

Kurpat Scolopacidae

Isosirri Calidris canutus

22.05.2008

Suosirri Calidris alpina

22.05.2008

Suokukko Philomachus pugnax

22.05.2008

Lehtokurppa Scolopax rusticola

25.05.2008

Taivaanvuohi Gallinago gallinago

23.05.2008

Mustapyrstökuiri Limosa limosa

22.05.2008

Kuovi Numenius arquata

22.05.2008

Punajalkaviklo Tringa totanus

21.05.2008

Liro Tringa glareola

23.05.2008

Rantasipi Actitis hypoleucos

21.05.2008

Karikukko Arenaria interpres

22.05.2008

Lokit Laridae

Naurulokki Larus ridibundus

22.05.2008

Kalalokki Larus canus

21.05.2008

Harmaalokki Larus argentatus

21.05.2008

Merilokki Larus marinus

21.05.2008

Tiirat Sternidae

Riuttatiira Sterna sandvicensis

22.05.2008

Kalatiira Sterna hirundo

23.05.2008

Lapintiira Sterna paradisaea

21.05.2008

Pikkutiira Sterna albifrons

25.05.2008

 
Kyyhkylinnut Columbiformes

Kyyhkyt Columbidae

Kesykyyhky Columba livia

21.05.2008

Sepelkyyhky Columba palumbus

22.05.2008

Turkinkyyhky Streptopelia decaocto

24.05.2008

 
Käkilinnut Cuculiformes

Käet Cuculidae

Käki Cuculus canorus

21.05.2008

 
Kiitäjälinnut Apodiformes

Kiitäjät Apodidae

Tervapääsky Apus apus

21.05.2008

 
Tikkalinnut Piciformes

Tikat Picidae

Käenpiika Jynx torquilla

22.05.2008

Palokärki Dryocopus martius

23.05.2008

Käpytikka Dendrocopos major

22.05.2008

Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos

21.05.2008

 
Varpuslinnut Passeriformes

Kiurut Alaudidae

Kangaskiuru Lullula arborea

23.05.2008

Kiuru Alauda arvensis

21.05.2008

Pääskyt Hirundinidae

Törmäpääsky Riparia riparia

21.05.2008

Haarapääsky Hirundo rustica

21.05.2008

Räystäspääsky Delichon urbicum

21.05.2008

Västäräkit Motacillidae

Metsäkirvinen Anthus trivialis

21.05.2008

Niittykirvinen Anthus pratensis

21.05.2008

Keltavästäräkki Motacilla flava

21.05.2008

Västäräkki Motacilla alba

21.05.2008

Peukaloiset Troglodytidae

Peukaloinen Troglodytes troglodytes

24.05.2008

Rautiaiset Prunellidae

Rautiainen Prunella modularis

24.05.2008

Rastaat Turdidae

Punarinta Erithacus rubecula

21.05.2008

Satakieli Luscinia luscinia

21.05.2008

Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros

23.05.2008

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus

22.05.2008

Pensastasku Saxicola rubetra

21.05.2008

Kivitasku Oenanthe oenanthe

21.05.2008

Mustarastas Turdus merula

22.05.2008

Räkättirastas Turdus pilaris

21.05.2008

Laulurastas Turdus philomelos

21.05.2008

Kulorastas Turdus viscivorus

23.05.2008

Kertut Sylvidae

Pensassirkkalintu Locustella naevia

22.05.2008

Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus

21.05.2008

Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum

24.05.2008

Luhtakerttunen Acrocephalus palustris

24.05.2008

Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus

23.05.2008

Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus

23.05.2008

Kultarinta Hippolais icterina

21.05.2008

Hernekerttu Sylvia curruca

21.05.2008

Pensaskerttu Sylvia communis

21.05.2008

Lehtokerttu Sylvia borin

21.05.2008

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla

21.05.2008

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix

21.05.2008

Tiltaltti Phylloscopus collybita

21.05.2008

Pajulintu Phylloscopus trochilus

21.05.2008

Hippiäinen Regulus regulus

23.05.2008

Siepot Muscicapidae

Harmaasieppo Muscicapa striata

22.05.2008

Pikkusieppo Ficedula parva

24.05.2008

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca

21.05.2008

Pyrstötiaiset Aegithalidae

Pyrstötiainen Aegithalos caudatus

22.05.2008

Tiaiset Paridae

Sinitiainen Parus caeruleus

22.05.2008

Talitiainen Parus major

22.05.2008

Kuhankeittäjät Oriolidae

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus

22.05.2008

Lepinkäiset Laniidae

Pikkulepinkäinen Lanius collurio

23.05.2008

Varikset Corvidae

Närhi Garrulus glandarius

25.05.2008

Harakka Pica pica

21.05.2008

Naakka Corvus monedula

21.05.2008

Mustavaris Corvus frugilegus

22.05.2008

Varis Corvus corone cornix

21.05.2008

Korppi Corvus corax

21.05.2008

Kottaraiset Sturnidae

Kottarainen Sturnus vulgaris

21.05.2008

Varpuset Passeridae

Varpunen Passer domesticus

23.05.2008

Pikkuvarpunen Passer montanus

22.05.2008

Peipot Fringillidae

Peippo Fringilla coelebs

21.05.2008

Viherpeippo Carduelis chloris

21.05.2008

Tikli Carduelis carduelis

21.05.2008

Vihervarpunen Carduelis spinus

21.05.2008

Hemppo Carduelis cannabina

21.05.2008

Urpiainen Carduelis flammea

22.05.2008

Käpylintulaji Loxia sp.

22.05.2008

Punavarpunen Carpodacus erythrinus

21.05.2008

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula

22.05.2008

Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes

25.05.2008

Sirkut Emberizidae

Keltasirkku Emberiza citrinella

21.05.2008

Peltosirkku Emberiza hortulana

21.05.2008

Pajusirkku Emberiza schoeniclus

21.05.2008